Niveauet for officielle taler i Skandinavien

Hvad er det sproglige niveau for de officielle åbnings- og nytårstaler, som holdes i Danmark, Sverige og Norge? Hvordan har udviklingen været gennem de senere år? Og er der forskel på, om talen holdes af en socialdemokratisk eller borgerlig statsminister? Det er nogle af de spørgsmål, som dette indlæg vil forsøge at besvare.

Der er over de seneste år fra såvel journalistisk som akademisk hold blevet set nærmere på det sproglige niveau af officielle taler i både Danmark og Sverige. Detektor på P1 så i 2013 nærmere på niveauet for statsministerens åbningstale og fandt, at det har været stødt faldende de seneste 60 år. Ifølge den svenske politologiske blog Politologerna gør samme billede sig gældende for den svenske statsministers åbningstale. I tidsskriftet Økonomi og Politik 4-2012 gjorde Peter Heyn-Nielsen rede for de tre faser, som den danske åbningstale har gennemgået fra kongens trontale i 1850 til statsministerens åbningstale i dag. Han fandt ligeledes, at niveauet har været faldende.

Det sproglige niveau bestemmes her ud fra LIX (LæsbarhedsIndeX), som er et mål for sværhedsgraden af en tekst introduceret af den svenske pædagog Carl-Hugo Björnsson. Det beregnes på følgende vis:

LIX = A / B + (C × 100) / A, hvor
A er antal ord i teksten,
B er antal sætninger i teksten, og
C er antal lange ord i teksten (over 6 bogstaver).

LIX Niveau Eksempel
> 55 Meget svær Akademiske artikler, lovtekster
45-55 Svær Faglitteratur, populærvidenskab
35-44 Middel Dagblade
25-34 Let Skønlitteratur, ugeblade
< 25 Meget let Børnelitteratur

Data er beregnet via dette website og kan findes på GitHub sammen med de anvendte taler som txt-filer og R-scriptet til at reproducere figurerne.


I det følgende vil der blive set på tre grupper af taler: (1) åbningstaler holdt i forbindelse med åbningen af det danske, svenske og norske parlament, (2) nytårstaler holdt af den danske konge eller dronning og norske konge og juletaler holdt af den svenske konge, og (3) nytårstaler holdt af den danske og norske statsminister.

lix_openparl

I Danmark holder statsministeren sin åbningstale for Folketing den første tirsdag i oktober, mens den svenske statsminister holder regeringsförklaringen ved åbningen af Riksdagen den tredje tirsdag i september. I Norge er det kongen, som holder en trontale ved åbningen af Stortinget. Den er dog forfattet af regeringen. På baggrund af ovenstående graf må man konkludere, at niveauet for både den danske og svenske åbningstale har været faldende gennem de seneste år, dog har faldet været mest markant for den danske. Samme tendens kan observeres for de norske trontaler, hvor datamaterialet dog er mere begrænset. Den danske åbningstale ændrede i 1966 karakter fra at være en saglig redegørelse for det kommende folketingsårs lovinitiativer til i højere grad at være statsministerens personlige tale. Det er også omkring dette tidspunkt, at man kan begynde at observere en markant faldende tendens. Der er ingen signifikant forskel på niveauet for åbningstaler holdt af socialdemokratiske og borgerlige statsministre.

lix_newyear_royal

Den danske konge eller dronning og den norske konge holder en nytårstale den 31. december, mens den svenske konge holder en juletale den 25. december. De danske nytårstaler oplevede en stigning i niveau fra begyndelsen af 1950’erne og frem til slut-60’erne, hvorefter niveauet faldt kraftigt frem til 1990’erne. Herefter har niveauet ligget stabilt med en svag stigning. Niveauet for de norske nytårstaler har generelt været faldende over årene, og en lignede tendens kan observeres for de svenske juletaler, selvom datamaterialet her er mere begrænset.

lix_newyear_pm

Den danske og norske statsminister holder den 1. januar en nytårstale. Niveauet for begge taler har generelt været stabilt med en begyndende faldende tendens fra midt-00’erne. I Norge har niveauet for statsministerens nytårstale generelt ligget under kongens. I Danmark lå de to taler på niveau frem til midt-00’erne, hvorefter statsministerens nytårstale har ligget under dronningens. I Danmark har en nytårstale holdt af en borgerlig statsminister et signifikant højere LIX-tal end en nytårtale holdt af en socialdemokratisk statsminister. I Norge er der ingen signifikant forskel.

Advertisements

2 thoughts on “Niveauet for officielle taler i Skandinavien

Comments are closed.