Ligner Folketinget befolkningen?

I hvor høj grad er det nye Folketings socio-demografiske sammensætning repræsentativ for befolkningen som helhed? Det illustreres af nedenstående figur, hvor de 175 danske folketingsmedlemmers køn, uddannelse og gennemsnitsalder er sammenholdt befolkningens. Data for Folketing og partier er beregnet på baggrund af denne oversigt fra TV2, mens data for befolkningen stammer fra Danmarks Statistik. Det ses, at medlemmerne af Folketinget er en anelse ældre end befolkningen generelt, samt at mænd i højere grad er repræsenteret end kvinder. På uddannelsesfronten er der rundt regnet dobbelt så mange med en erhvervsfaglig uddannelse i befolkningen end i Folketinget, mens der til gengæld er langt flere i Folketinget med en lang videregående uddannelse (LVU).

profil

Hvis man ser på de enkelte partier, så er den konservative folketingsgruppe både den yngste og mest repræsentative aldersmæssigt i forhold til befolkningen, mens den radikale har den mest lige kønsfordeling. Alle folketingsgrupper har en større andel af akademikere end i befolkningen som helhed dog med en hvis spredning. Dansk Folkeparti har sammen med Enhedslisten under en tredjedel akademikere, mens både Det Radikale Venstre og Det Konservative Folkeparti har over 80 procent. Bortset fra Dansk Folkeparti har samtlige partier en mindre andel faglærte end i befolkningen som helhed. De Radikale, De Konservative og Alternativet har ingen faglærte i deres folketingsgrupper.

profil2