Intentioner og forventninger

Den 3. december går danskerne til stemmeurnerne om retsforbeholdet. Den seneste tid har medierne bragt en lang række meningsmålinger, som for nuværende viser nærmest dødt løb mellem ja- og nej-siden og et stort antal tvivlere. Efter DR gik bort fra deres spørgsmål med en kort, introducerende tekst, har alle medier benyttet sig af nogenlunde samme nøgterne spørgsmålsformulering, hvor respondenterne alene bliver spurgt, om deres intention er at stemme ja eller nej. Hvis man ønsker at forudsige valgresultatet af folkeafstemningen, er det dog ikke nødvendigvis den mest præcise fremgangsmåde. Herunder præsenteres et alternativ.

Frem for at spørge vælgerne om deres intention i stemmeboksen, kunne man i stedet spørge dem om deres forventning til valgresultatet. Altså ikke hvad de selv har tænkt sig at stemme, men hvad de tror resultatet bliver den 3. december. Forskning på området har vist, at et valgresultat ofte kan forudsiges langt mere præcist ved at spørge ind til vælgernes forventninger end til deres intentioner. Det skyldes kort fortalt, at forventninger giver mere information end intentioner. Ved intentioner får man i realiteten kun information om den ene respondent, hvorimod man ligeledes ved at spørge til forventninger indirekte får information om respondentens omgangskreds (familie, venner, kollegaer etc.), da man må formode, at vedkommende baserer sine overvejelser på såvel egne som andres intentioner. Samtidig vil en del tvivlere muligvis være i stand til at vurderer, hvorledes deres omgangskreds vil stemme, selvom de har svært ved selv at beslutte sig.

Medierne kunne derfor overveje følgende ordlyd til et alternativt spørgsmål. Det er baseret på Epinions formulering for DR, men med den afgørende forskel, at der i stedet for intention spørges ind til respondentens forventning til folkeafstemningen.

Den 3. december skal der være folkeafstemning om at ændre det danske EU-retsforbehold til en tilvalgsordning. Uagtet din egen holdning til spørgsmålet, tror du så, at danskerne vil stemme ja eller nej ved folkeafstemningen?