Tonen i statsministerens nytårstaler

I et tidligere indlæg blev der set på det sproglige niveau af skandinaviske taler. Her vil fokus være på tonen i den danske statsministers nytårstale. Er den positivt eller negativt ladet, og har borgerlige eller socialdemokratiske statsministre det mest optimistiske sprogbrug? For at besvare disse spørgsmål er der foretaget en såkaldt sentiment-analyse af statsministerens nytårstaler fra 1985 og frem til i dag. Analysen gennemgår hvert ord og giver det en positiv eller negativ score, hvorefter der beregnes et gennemsnit af samtlige ords værdier. En tale kan dermed godt have mange negativt ladet ord, selvom statsministeren konkluderer, at det generelt har været et godt år. Til analysen er benyttet denne R package, og alle taler kan findes på GitHub som txt-filer.

sentiment

Sentiment-analysen viser, at tonen i statsministerens nytårstale svinger meget fra år til år, men er hovedsageligt positivt ladet. Det eneste år hvor talen var mere negativt end positivt ladet var i 2005, hvilket nok skyldes den tsunami, som få dage forinden havde ramt Sydøstasien med flere hundrede tusinde omkomne til følge. Der er ingen signifikant forskel i tonen på borgerlige og socialdemokratiske statsministres nytårstaler.

Advertisements