Norsk skolevalg og stortingsvalg

Stemmeafgivningen ved det danske skolevalg 2017 blev i et tidligere indlæg sammenholdt med resultatet af folketingsvalget 2015 på kommuneniveau. Her kunne der kun observeres en lille til moderat sammenhæng på tværs af partierne. Der kan peges på mindst to svagheder ved designet: (1) skolevalget og folketingsvalget lå forskudt med to år i forhold til hinanden, og (2) danske kommuner er forholdsvist store enheder.

Disse to svagheder er til dels forsøgt løst ved at se mod det norske skolevalg, som siden 1989 er blevet afholdt hvert andet år. Det seneste stortingsvalg blev afholdt i september 2013 samtidig med skolevalget det pågældende år. Der er samtidig flere, mindre kommuner i Norge end i Danmark. I det danske skolevalg deltog skoler fra 95 kommuner, mens der i Norge deltog skoler fra 224 kommuner.

I nedenstående figur ses sammenhængen mellem resultatet af skolevalget 2013 og stortingsvalget 2013 for de enkelte partier på kommuneniveau. De partier, som opnåede valg til Stortinget, er inkluderet. Figuren illustrerer, at de observerede sammenhænge nogenlunde er på samme niveau som i Danmark. Den største og mindste sammenhæng kan observeres for henholdsvis Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne.

skolevalg_no2013

Advertisements

One thought on “Norsk skolevalg og stortingsvalg

Comments are closed.