Norsk skolevalg og kommunalvalg

I et tidligere indlæg blev resultatet af det norske skolevalg i 2013 sammenholdt med resultatet af det samtidige norske stortingsvalg på kommuneniveau. Der kunne observeres en lille til moderat sammenhæng på tværs af partierne. Man kan som alternativ til stortingsvalget se på kommunalvalget, hvor det seneste blev afholdt i september 2015 få dage efter skolevalget samme år. Dog må man forvente en svagere sammenhæng, da (1) skolevalgets emner primært har et landspolitisk fokus, (2) man har mulighed for at stemme på lokallister, som ikke er opstillet ved skolevalget, og (3) der er en lavere valgdeltagelse ved kommunalvalget (59,9 pct. i 2015) end ved stortingsvalget (77,7 pct. i 2013).

I nedenstående figur ses sammenhængen mellem resultatet af skolevalget 2015 og kommunalvalget 2015 for de enkelte partier. De partier, som var opstillet i mere end halvdelen af af kommunerne, er inkluderet. Figuren viser, at de observerede sammenhænge er noget lavere end ved stortingsvalget. For Fremskrittspartiet, Høyre, Sosialistisk Venstreparti og Venstre er der reelt ingen sammenhæng. Det illusteres ligeledes af den sidste figur, hvor R2-værdierne for de enkelte partier ved hhv. stortingsvalg og kommunalvalg er plottet.

skolevalg_no2015

skolevalg_r2

Advertisements