Borgmesterprognose for kommunalvalget 2017

Den 21. november 2017 afholdes der kommunalvalg i Danmark. Her vil danskerne stemme om sammensætningen af 97 kommunalbestyrelser og én borgerrepræsentation. Hvilke farver vil dominere det kommunalpolitiske landkort efter valget? Hvilket parti vil sidde på flest borgmesterposter? Det vil der her blive givet et bud på med udgangspunkt i en enkel og gennemskuelig model, som opererer efter følgende antagelser.

  1. Det er en generel antagelse, at den nationale valgvind slår igennem med halv kraft kommunalt. De enkelte partiers valgresultater fra kommunalvalget 2013 er derfor korrigeret med den halve procentuelle frem- eller tilbagegang, som det pågældende parti har oplevet på landsplan fra sidst kommunalvalg og til nu. Den procentuelle frem- eller tilbagegang er beregnet på baggrund af det såkaldte Risbjerg-snit, som er et månedligt gennemsnit af meningsmålinger. Snit fra november 2013 og det seneste fra oktober 2017 er benyttet. Da Alternativet ikke opstillede ved seneste kommunalvalg benyttes i stedet partiets resultat ved seneste folketingsvalg i hver kommune vægtet med halv kraft. Der ses ikke på lokallister, og det antages, at partier ikke stiller op i flere kommuner end ved sidste kommunalvalg.
  2. Borgmesterens farve bestemmes ved at danne et indeks med udgangspunkt i blokkene fra Folketinget. Rød blok består af Socialdemokratiet, De Radikale, SF, Alternativet og Enhedslisten, mens blå blok består af Venstre, De Konservative, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance. Indekset er de røde partiers andel af det samlede antal stemmer på de ni inkluderede partier. Dvs. et indeks på 0 indikerer en helt blå kommune, mens et indeks på 100 indikerer en helt rød kommune. Det antages til slut, at det største parti i den største blok tager borgmesterposten.

Modellen er forsøgt holdt så enkel som mulig. Det resulterer naturligt nok i nogle forsimplinger. Ny valgforskning har for eksempel vist, at styrken af den nationale valgvind ikke rammer alle partier i alle kommuner ens. Desuden konstituerer de kommunale partier sig ikke nødvendigvis som på Christiansborg.

kv17_prognose

Nedenstående figur viser hvor røde eller blå de enkelte kommuner bliver ifølge modellen. Nogle kommuner såsom Hørsholm og Herlev er meget sikre hhv. blå og røde, mens andre er mere usikre. Der er 16 kommuner, som ligger på 50 +/- 2 på indekset. Som det kan ses, bliver alle kommuner mere røde i forhold til sidste kommunalvalg.

kv17_map

 

Kommunekortet nedenfor viser, hvilket parti den kommende borgmester er fra ifølge modellen (dvs. det største parti i den største blok). Socialdemokratiet vinder 39 borgmesterposter (+3), Venstre 47 borgmesterposter (+1) og Konservative 12 borgmesterposter (status quo). Socialdemokratiet vinder som ved sidste kommunalvalg magten i de fire største byer.

Advertisements

One thought on “Borgmesterprognose for kommunalvalget 2017

Comments are closed.